Onze visie over de infrastructuur Nederland

Met dit nieuwe wegennet verbinden we de zee- en luchthaven met het buitenland.
In de toekomst kan Nederland hiermee de poort tot europa blijven.
De Randstad kan voor het wonen ontlast worden door het verlagen van de reistijd naar
de noordelijke, oostelijke en zuidelijke provincies. Gedeeltelijke waterbeheersing van de Rijn en Maas.
Het wegdek op temperatuur houden met aardwarmte. Op en afritten alleen op plaatsen
waar dat nodig is voor de economie. Een tolweg zoals zo vele in het buitenland.
Het bouwen geschied door een trein, waardoor de infrastructuur langs alle dorpen
En steden onbeschadigd de bouw meemaken. De ruimtes die ontstaan zijn geschikt voor
vele doeleinden zoals oefenlokaal voor de drumband,harmonie, stallen voor boeren, kweken van bloemenen groenten, wereldwinkels enz.

980 kilometer nieuw wegdek geeft ook plaats aan dubbele railvervoer over grote afstanden.
Stations zijn makkelijk van onderaf bereikbaar. Duidelijke overstap plaatsen. Zeer korte reistijden.
Daardoor vergroten we het gebruik van ons land.
Wonen op het platte land en werken in het westen